ประกาศโรงพยาบาลทุ่งตะโก

จัดซื้อ-จัดจ้าง

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png รายงานขอซื้อ จัดซื้อตู้เย็น [09 มี.ค. 2561 เวลา 11:52 น.] ดาวน์โหลด 29

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png รายงานผลการพิจารณา จัดซื้อตู้เย็น [09 มี.ค. 2561 เวลา 11:51 น.] ดาวน์โหลด 11

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png ประกาศผู้ชนะ เครื่องปั่นเม็ดเลือด [09 มี.ค. 2561 เวลา 11:39 น.] ดาวน์โหลด 13

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png รายงานขอซื้อ จัดซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือด [09 มี.ค. 2561 เวลา 11:39 น.] ดาวน์โหลด 10

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png รายงานผลการพิจารณา จัดซื้อถังอ๊อกซิเจน [09 มี.ค. 2561 เวลา 11:38 น.] ดาวน์โหลด 12

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อถังอ๊อกซิเจน [09 มี.ค. 2561 เวลา 11:38 น.] ดาวน์โหลด 11

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png รายงานขอซื้อ เกย์ออกซิเจน [09 มี.ค. 2561 เวลา 11:38 น.] ดาวน์โหลด 9

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเกย์ออกซิเจน [09 มี.ค. 2561 เวลา 11:38 น.] ดาวน์โหลด 12

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png รายงานผลการพิจารณา จัดซื้อหูฟังทางการแพทย์ [09 มี.ค. 2561 เวลา 11:38 น.] ดาวน์โหลด 13

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png รายงานขอซื้อ จัดซื้อหูฟังทางการแพทย์ [09 มี.ค. 2561 เวลา 11:38 น.] ดาวน์โหลด 12

ประกาศรับสมัคร

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ [15 พ.ย. 2564 เวลา 10:18 น.] ดาวน์โหลด 14

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 [20 มี.ค. 2562 เวลา 15:39 น.] ดาวน์โหลด 27

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินงานปี 2561 เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งตะโก [20 มี.ค. 2562 เวลา 15:31 น.] ดาวน์โหลด 8

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปี 2562-2565 [20 มี.ค. 2562 เวลา 15:13 น.] ดาวน์โหลด 24

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โรงพยาบาลทุ่งตะโก [20 มี.ค. 2562 เวลา 14:53 น.] ดาวน์โหลด 11

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร [20 มี.ค. 2562 เวลา 14:41 น.] ดาวน์โหลด 17

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) [15 มี.ค. 2561 เวลา 13:50 น.] ดาวน์โหลด 196

http://www.tungtagohospital.com/skin/ext/pdf.png รับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ [09 มี.ค. 2561 เวลา 13:25 น.] ดาวน์โหลด 74

ขั้นตอนการให้บริการ

^