เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

โรงพยาบาลทุ่งตะโก 99 หมู่ 1 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
  โทร. 077 536850 - 2  Fax ต่อ 102

 
^