บุคคลากร

ผู้อำนวยการ

  • thumbnail

    นายมาลัย พรมจันทร์

    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งตะโก โทร.077-536850

^